EKO

   

  
    Vedoucí:      Zbyněk Lecián

    Členové:     Marcela Leciánová
                        Tomáš Slanina
                        Jakub Lecián
                        Jiří Effenberger
                        Marek Šmerda
                        Katka Leciánová
                         

    Schůzky:       pátek 1630 - 1900 hod.
                       

   Proč jsme se začali scházet
   - zvyšující se ceny energií vedou k tomu, že řada lidí nejen u nás hledá náhradní zdroje což způsobuje zvětšení produkce
     skleníkových plynů.
   - zvýšit v podvědomí lidí hlavně mladých význam třídění odpadků a tím v každým jednotlivci najít ekologické myšlení.

   Zatím jsme si dali jen dva cíle, není to moc, ale časem se určitě rozšíří.

   Co bude naším cílem
   Propagovat a informovat o jiném ekologickém topení. Hlavně využití biomasy ve formě dřevních štěpků, ale ne jen jich.
   Tím že se pokusíme vybudovat takovou to kotelnu.
   Navázat spolupráci s obcí a místním lesním závodem.
   Vybudovat v prostorách sokolovny koše na třídění odpadků.
   Vybudovat solární systém ohřevu TUV
   Zpřístupnit široké veřejnosti výsledky a účinky těchto zařízení, nejen formou exkurzí, seminářů, ale i na www stránkách
   a programu místní kabelové televize.
   Získat finanční příspěvek od kraje, sponzorů a pokusíme se získat peníze z projektu Zelená energie.

                                     

   Na místní kabelové televizi informovat jak a co se dá v naší obci třídit (kanál SE06 vysílání studia LTV).

                                                                 

   První výsledky
   Zastupitelé TJ Sokol Lelekovice vypracovali postup jak minimalizovat energetické nároky sokolovny. Budou se realizovat
   v několika etapách. Ty jsou závislé na výši finanční situace TJ.

   1. Výměna oken - již zrealizovaná
   2. Renovace vchodových dveří a dveří na terasu - dveře na terasu již hotové
   3. Regulace vytápění
   4. Rekuperace výměny vzduchu v sále a sociálním zařízení
   5. Zamezení úniku tepla
   6. Zavést alternativní zdroje na ohřev TUV a jako doplňkový zdroj energie.