NOC SOKOLOVEN
21.9.2018
Sportovní maraton
od 16.45 hod.
Koloběžkové závody Dušana Peterky
Kategorie I - 300m děti do 9 let
Kategorie II - 1060m děti do 15 let
Kategorie III -  5000m od 15 let
POZOR - Závodníci mladší 18 let musí odevzdat na startu
"Souhlas s účastí závodníka v závodě.“
Dojděte minimálně o 20 min. dříve.
Koloběžky musí mít dobrý technický stav.
 Na tratích delších jak 300 m musí mít koloběžka brzdy.

Momentálně se připravuje
Registrace a seznam závodníků na:
http://doodle.com/poll/ehsb9dymcifik24i

Volejbalový zápas
od 20 hod.

Táborák s opékáním vlastních špekáčků
od 19 hod.

Stezka odvahy pro děti
začátek po setmění asi po 20 hodině
vypouštění jednotlivců po 3 - 5 min..
Nutné svítidlo!!!
POZOR – Účastníci stezky mladší 18 let musí odevzdat na startu
"Souhlas s účastí na stezce.“
Dojděte minimálně o 20 min. dříve.
Registraci a seznam účastníků stezky najdete na:
http://doodle.com/poll/s3wgm3dy5ggnueh6

Prohlídka sokolovny, fotografií, plánů a filmů
pro veřejnost od 17:30 hod. do 19:50 hod..