Základní skupina je odehrána. Přijďte se podívat jak dopadnema ve finále.

Aktualizace 8.4. 2018  

 

  

     

 

Hledáme sponzory této akce. Předem děkujeme všem za pomoc.     

     

     

      

         

       

  Lelekovická volejbalová liga MIXŮ

  Lelekovická volejbalová liga (dále jen LVL) je soutěž smíšených amatérských volejbalových   týmů.

  Je pořádána Sokolem Lelekovice. 

  LVL je organizována ligovým systémem soutěže. Zúčastněná družstva hrají systémem každý s každým.  

  Zápasy jsou realizovány v odstupu 2-3 týdnů (záleží na počtu týmů). Prostor pro odehrání zápasů 

  poskytuje Sokol Lelekovice. Rozhodčí pro zápasy jsou zajišťováni z řad účastníků, každé družstvo

  deleguje dva rozhodčí. Celá soutěž bude pak slavnostně zakončena během dubna.

    Podmínky účasti v LVL
  Účastníkem ligy se může stát každé družstvo, které splňuje následující podmínky:

a)

jedná se o smíšený tým ( min. 2 ženy, nebo 2 muži ),

b)

družstvo se registruje u organizátora LVL, deleguje dva rozhodčí a zaplatí účastnický poplatek,

c)

ze soutěže jsou vyloučeni hráči  registrovaní u Českého volejbalového svazu.

 

    Registrace do LVL
  Máte-li zájem účastnit se LVL  je zapotřebí následujících věcí:
  - vyplnit přihlášku týmu

  - vyplnit registraci hráčů

  - vyplnit registraci rozhodčích

  - zaslat účastnický poplatek pro letošní rok činí přibližně 2400,- Kč při hře na jedno kolo a 9 družstvech. Záleží na počtu družstev.
 
  Po vyplnění (přihlášky týmu, registrace hráčů a rozhodčích) zasílejte nejpozději

  do 24. října 2017 na adresu organizátora:

  Zbyněk Lecián

  Paseky 401/31
  664 31 Lelekovice, Brno - venkov

  e-mail: zl.e@seznam.cz 
 

   Okamžitě po obdržení přihlášky vám bude přiděleno a vzděleno Vaše pořadové číslo

 ( variabilní symbol).  Po tomto datu bude provedena uzávěrka.

 Zálohu ve výši 1000,- Kč uhraďte do stejného data hotově nebo převodem na účet:

1402662001/5500 , var. symbol (vaše pořadové číslo ) , kons. symbol  308,
poznámka ''záloha LVL'' , název účtu ''název oddílu''.

 

  Zbylou část zaplatíte do 6.1.2018 na účet nebo na místě.

  Při registraci stačí nahlásit název Vašeho družstva, kontaktní osobu a spojení

  (telefon, fax, e-mail a seznam hráčů , rozhodčí).


  Budete-li mít jakékoliv dotazy, napište na výše uvedenou e-mailovou adresu, rád Vám vše zodpovím.