Přihláška

Vyplněnou přihlášku,
která je zde ,pošlete na adresu
sokol.lelekovice@seznam.cz


POZOR

 Přihlášením družstva do LVL se všichni hráči zavazuje k dodržování pravidel LVL a ke hře
v duch fair play. Souhlasí s používání jejich osobních údajů a zveřejňování fotografií či videozáznamů.