Hledají se zájemci o účast v nultém ročníku Lelekovické badmintonové lize MIXŮ !!!!!!!

  Aktualizace 5.1.2017                                                     

                                  
 
  Lelekovická badmintonová liga MIXŮ
  Jedná se o amatérskou ligu a proto se jí mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči badmintonu ve věku od 16 let, kteří
  nikdy nehráli soutěže ČBaS. Horní věková hranice není omezena.
  Je pořádána Sokolem Lelekovice. 

 
    Podmínky účasti v LBL
  Účastníkem ligy se může stát každé družstvo, které splňuje následující podmínky:
a) jedná se o  tým (  1 ženy, 1 muži  ),
b)
družstvo se registruje u organizátora LBL,  zaplatí účastnický poplatek 200,- Kč + každé utkání 200-240,- Kč za tým.
Toto '' utkání '' je vlastně 2x čtyřhra MIX a 2 mužské dvouhry a 2 ženské : 
AM-BM,  AŽ-BŽ,  AMIX-BMIX,  AM-CM,  AŽ-CŽ,  AMIX-CMIX,  BM-CM,  BŽ-CŽ,  BMIX-CMIX

vysvětlívky:  A,B,C - tým
                         M - muž
                          Ž - žena
                     MIX - smíšená čtyřhra  
Dohrávky se budou řešit individuálně.     
c) ze soutěže jsou vyloučeni hráči  registrovaní u Českého badmintonového svazu.
 
    Registrace do LBL
  Máte-li zájem účastnit se LBL  je zapotřebí následujících věcí:
  - vyplnit přihlášku týmu (Název družstva, jména a příjmení hráčů a hráček, jejich datum narození telefonní a e-mailové spojení)
  - po přijetí vaší přihlášky ( zjistíte na stránkách http://www.sokollelekovice.wz.cz/lbl/index.htm )
    zaplaťte registrační poplatek 200,-Kč

   Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději  do 5. 1. 2017 na adresu organizátora:
 
 
  Zbyněk Lecián
  Lelekovice 401
  664 31 Brno - venkov
  e-mail:  sokol.lelekovice@seznam.cz
 
   Okamžitě po obdržení přihlášky vám bude přiděleno a vzděleno Vaše pořadové číslo
 ( variabilní symbol).  Po tomto datu bude provedena uzávěrka.
 Registrační  poplatek 200,- Kč uhraďte po přijetí vaší přihlášky  na účet:
1402662001/5500 , var. symbol (vaše pořadové číslo je 3, příklad: LBL2010-03 ) 

  Budete-li mít jakékoliv dotazy, napište na výše uvedenou e-mailovou adresu, rád Vám vše zodpovím.